Giúp em bài vật lý 10 vs?

Một vật rơi tự do từ độ cao h. biết rằng trong 2 giây cuối cùng vật rơi được quãng đường bằng quãng đường đi trong 5 giây đầu tiên . g bằng 10 m .a ) Tính độ cao lúc thả vật là thời gian vật rơi .b) tìm vận tốc của vật lúc vừa chạm đất
4 câu trả lời 4