Cho em hỏi về cách xử lí của công an giao thông.?

1 người đi xe đúng luật và 1 người chạy xe lạng lách không đội mũ bảo hiểm, va chạm nhau và gây gỗ đánh nhau. Khi công an giao thông tới thì công an sẽ giải quyết thế nào ạ
5 câu trả lời 5