Vật lí lớp 10. Trả lờp giúp em với?

ột ô tô chuyển động từ A đến B. Trong nữa đoạn đường đầu, xe chuyển động với tốc độ 14m/s. Trong nữa đoạn đường sau xe chuyển động với tốc độ 16m/s. Hỏi tốc độ trung bình của xe trên đoạn đường AB là bao nhiêu
9 câu trả lời 9