Tình hình là em có mua một cái đồng hồ nữ hiệu kezzi ở nhưng không sử dụng nên biết phải bán lại ở đâu tại huế?

4 câu trả lời 4