Wave alpha 2017 nên mua màu nào?

Nên mua màu nào cho nam tính lâu bị củ . màu đen dc ko z
3 câu trả lời 3