Bạn ấy thả thính mình hay thích mình vậy??

Khi một người con trai (bạn đó là tây
) chỉ ga lăng với bạn, mỗi khi có cơ hội là nhìn bạn, bắt chước bạn, lâu lâu thì lại cười với bạn, muốn được ngồi gần với bạn hơn như vậy là bạn đó có thả thính mình không hay là bạn ấy có tình cảm với mình???
2 câu trả lời 2