Cho em hỏi về 1game trên ch play?

Game đó tựa như temple run nhưng có điều chỉ chạy thẳng thôi và thằng nv thì mặc bộ đồ màu xanh có nón bh nữa chạy và nhặt kc tránh các khối kim loại và có thể ăn nhưng cái mà tàng hình, nam châm, và bay lên phá kim loại map nó như ngoài trái đất và hình như có sao hoả nữa em tìm hoài k ra nên ai biết chỉ em với... hiển thị thêm Game đó tựa như temple run nhưng có điều chỉ chạy thẳng thôi và thằng nv thì mặc bộ đồ màu xanh có nón bh nữa chạy và nhặt kc tránh các khối kim loại và có thể ăn nhưng cái mà tàng hình, nam châm, và bay lên phá kim loại map nó như ngoài trái đất và hình như có sao hoả nữa em tìm hoài k ra nên ai biết chỉ em với nha em cảm ơn
Cập nhật: không phải subway surfer nó cũng tựa như game đó vậy ạ nhưng nó là map vũ trụ
4 câu trả lời 4