Cho hỏi rút hầm cầu giá bao nhiêu tiền 1 xe vậy, mình có tham khảo trên mạng thấy công ty vê sinh môi trường Hưng Phát báo giá hút 1 xe 900k?

4 câu trả lời 4