Bà ngoại của em , 1 ngày ăn 2 chén cơm , 3 cái bánh , 4 ly sữa , 5 viên kẹo. Hỏi bà ngoại đó bao nhiêu tuổi? ( câu hỏi mẹo )?

5 câu trả lời 5