Mình muốn tìm 1 bài nhạc Nga hay Pháp gì đó từ khá lâu rồi. Có giai điệu là "Lá lá lá, la la la, là la lá" lặp lại khoảng 3 lần ở điệp khúc.?

5 câu trả lời 5