Lắp cái thoát hơi nồi cơm điện vào như thế nào (cái gioang cao su nó to hơn cái lỗ chả biết lắp vào kiểu gì)???

4 câu trả lời 4