Người bị bệnh?

Người bị bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng có thuốc uống không dùng để hết bệnh. Cứ sống ưu buồn, không chịu đứng lên! Có phải đã điên rồi không, sao ngu ngốc quá vậy(tôi viết theo nghĩa đen thôi), thậm chí cuộc đời người đó cũng đã có lối đi rồi, người đó vẫn gậm nhấm nỗi buồn, sức khỏe ngày càng tệ đi. Cho... hiển thị thêm Người bị bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng có thuốc uống không dùng để hết bệnh. Cứ sống ưu buồn, không chịu đứng lên! Có phải đã điên rồi không, sao ngu ngốc quá vậy(tôi viết theo nghĩa đen thôi), thậm chí cuộc đời người đó cũng đã có lối đi rồi, người đó vẫn gậm nhấm nỗi buồn, sức khỏe ngày càng tệ đi.
Cho tôi hỏi cuộc sống có gì đáng để sống? mọi người cho vài câu hay về cuộc sống được không? Tks.(tôi thấy tên đó như đã chết rồi, ai chửi, nói nặng cũng lặng im).
6 câu trả lời 6