Giúp mình làm văn lớp 10: ADV và Mị châu-Trọng Thủy?

Đề 1: Lập dàn ý Hãy tưởng tượng mình là nv An Dương Vương kể lại câu chuyện ADV và MC-TT.
Đề 2: Lập dàn ý Hãy tưởng tượng mình là MC gặp TT dưới thủy cung và cho 1 kết thúc khác.
5 câu trả lời 5