Mình lạ cgái lúc cười thì ko sao chứ bình thường mặt lại nhăn tại vi môi mình dày .mọi người giúp mh đk ko a?

5 câu trả lời 5