Điện tử gia dụng?

Xin cho hỏi amplifer lixman L560 đã dùng loại so giải mã âm thanh nào ( mosfet , transiter ....) ? Và trong amplifer này dùng bao nhiêu con sò ?
3 câu trả lời 3