Y=x^3+3x^2-4x+5 ai có thể hướng dẫn em tìm tập xác định và cách giải ntn đc k cặn kẽ càng tốt em cảm ơn ạ?

7 câu trả lời 7