Nếu giáo Viên tịch thu đồ học sinh mà lấy sử dụng vậy có sai không ạ!!?

Vì em bị cận bẩm sinh nên từ nhỏ đã đeo kính. Hiện tại mắt em cận nặng nên đã đeo kính áp tròng và chỉ mang gọng kính cho nhẹ nhưng giáo viên đã tịch thu kính em. Thầy quản còn lấy kính em mang vào đến các lớp học dạy và bêu rếu em cho các bạn khác. Vậy có sai không ạ
7 câu trả lời 7