Vấn đề về học tập?

Mình thấy các bạn học giỏi, học chăm thường hay "bán" cả sức khỏe luôn, mình cũng đã thử cách học ấy nhưng chịu không nổi: phải học thường xuyên, suốt ngày mới theo kịp, bỏ lơ 1 tí là không kịp bài. Không lẽ số phận học sinh giỏi đã gắn liền với việc mất đi sức khỏe hay sao. Các bạn tư vấn giúp mình . Tks
5 câu trả lời 5