Cho điện trở R1 = 12 ôm R2 = 36 ôm mắc song² hđt U = 12 nếu R1 mắc nối tiếp đây là 2 tính cường độ Tính hiệu điện thế của từng đoạn mạch?

4 câu trả lời 4