Toán 11, giúp với ạ?

Giải Pt: Sin^x-4SinxCosx+3Cox=4
5 câu trả lời 5