Nên sống thế nào cho phải?

Vấn đề là tôi gặp người, tôi giúp họ, họ không biết ơn ...tỏ vẻ ghét tôi, còn nói lời ko hay nói xấu chế nhạo trước mặt tôi, thế mà sau đó họ vẫn muốn tôi giúp họ và tiếp diễn. Tôi phải làm sao đây? Tôi rất muốn nghe ý kiến của mọi người.
4 câu trả lời 4