Ai biết phim trung quốc gì hay mà nữ chính vừa thông minh, xinh đẹp, lạnh lùng vô tình luôn thì tốt, hoặc là truyện cũng được?

2 câu trả lời 2