Em đang thắc mắc?

Hôm nay ở trường em có lỡ song ca All Star của Smash Mouth với 1 anh lớp trên. Thế có gay không ạ?
6 câu trả lời 6