Cho mình hỏi về giới tính của mấy đứa đực rựa bạn mình?

chả là hôm nay gặp thằng bạn chỉ quen biết vì sống cùng 1 khu chứ k chơi thân thiết, nó cứ lại gần ôm hôn mình làm m thấy rất ghê xong còn nói mình là gay, m bảo mình mày gay đủ rồi đừng lôi tao vào, rồi bảo rất thích mày xong còn nói yêu đương cái đ gì làm mình suýt mửa,mà k phải mình nó mà thg nào minh quen nó... hiển thị thêm chả là hôm nay gặp thằng bạn chỉ quen biết vì sống cùng 1 khu chứ k chơi thân thiết, nó cứ lại gần ôm hôn mình làm m thấy rất ghê xong còn nói mình là gay, m bảo mình mày gay đủ rồi đừng lôi tao vào, rồi bảo rất thích mày xong còn nói yêu đương cái đ gì làm mình suýt mửa,mà k phải mình nó mà thg nào minh quen nó cũng làm thế với mình? có cách nào cho cno k gọi mình là gay với bớt đi cái kiểu ôm hôn sờ soạng m thật sự thấy sợ
5 câu trả lời 5