Nguyên tố X có tổng số hạt proton electron nơtron là 54?

Chi giúp em
6 câu trả lời 6