Xác định kiểu gen của bố mẹ?

ở 1 loài thực vật gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so vs gen a quy định thân thấp, gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so vs gen b quy định hoa trắng. phép lai giưa cây thân cao hoa đỏ vs cây thân thấp hoa trắng thu đc F1 phân li theo tỉ lệ : 37,5% thân cao hoa trắng- 37,5% thân thấp hoa đỏ- 12,5% thân cao... hiển thị thêm ở 1 loài thực vật gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so vs gen a quy định thân thấp, gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so vs gen b quy định hoa trắng. phép lai giưa cây thân cao hoa đỏ vs cây thân thấp hoa trắng thu đc F1 phân li theo tỉ lệ : 37,5% thân cao hoa trắng- 37,5% thân thấp hoa đỏ- 12,5% thân cao hoa đỏ- 12,5% thân thấp hoa trắng. xác định kiểu gen của bố mẹ và vẽ sơ đồ lai
4 câu trả lời 4