Áp lực học tập?

Nhà nước cho học sinh nhồi nhét nhiều vãi cả trưởng. Bây giờ mình mới bắt đầu học cấp 2, mà đã bị áp lực rồi khôg biết lên lớp cao hơn còn như thế nào nữa?
Các bạn có cách nào để bớt áp lực không?
6 câu trả lời 6