Mọi người cho em nhận xét với !!?

thật sự bây h em thất vọng và buồn lắm . em đã hứa vs mẹ năm 11 sẽ học giỏi! nhưng mọi nổ lực như đổ mất,.. khởi đầu đã ăn ngay 1 điểm môn toán vì làm sai ! 2 h đồng hồ để chuẩn bị bài viết số 1 thì bị 3 điểm?! liệu bây h cố gắng của e còn kịp k ???
6 câu trả lời 6