Khi bạn có cảm giác người bạn thích thầm không còn thích bạn nữa!!!?

Khi bạn có cảm giác người bạn thích thầm không còn thích bạn nữa mặc dù trước đó bạn đó cũng có bắt cước bạn, lâu lâu thì cười với bạn cũng như nhìn bạn, bạn ấy cũng ga lăng với bạn và quan tâm bạn kiểu như khi đi xe bú thì 2 đứa ko đi chung 1 xe bản đi xe khác còn mình đi xe khác thì bạn ấy đứng đợi khi mình lên... hiển thị thêm Khi bạn có cảm giác người bạn thích thầm không còn thích bạn nữa mặc dù trước đó bạn đó cũng có bắt cước bạn, lâu lâu thì cười với bạn cũng như nhìn bạn, bạn ấy cũng ga lăng với bạn và quan tâm bạn kiểu như khi đi xe bú thì 2 đứa ko đi chung 1 xe bản đi xe khác còn mình đi xe khác thì bạn ấy đứng đợi khi mình lên xe rồi ngồi bạn ấy mới đi, mà mình với bạn đó chưa baoh mới chuyện
3 câu trả lời 3