K5kf 06/10/2014: NƠI ẤY: BUÔN ĐÔN (ký)?

06/10/2014: NƠI ẤY: BUÔN ĐÔN (ký) Buôn Đôn: Nơi ấy, có em tôi Bát ngát cao nguyên, giữa đất trời Nương dãy càfe, sai trữ quả Vườn hồ tiêu Bắc, trái bông lơi Ruộng ngô soi bóng, bên dòng suối Nương lúa khoe bông, ngát đỉnh đồi Xứ xở cao nguyen, đầy nắng, gió Núi đồi trù phú, đất quê tôi Ngày: 23/9/2014 Ngoclan hiển thị thêm 06/10/2014:
NƠI ẤY: BUÔN ĐÔN (ký)
Buôn Đôn: Nơi ấy, có em tôi
Bát ngát cao nguyên, giữa đất trời
Nương dãy càfe, sai trữ quả
Vườn hồ tiêu Bắc, trái bông lơi
Ruộng ngô soi bóng, bên dòng suối
Nương lúa khoe bông, ngát đỉnh đồi
Xứ xở cao nguyen, đầy nắng, gió
Núi đồi trù phú, đất quê tôi
Ngày: 23/9/2014
Ngoclan
3 câu trả lời 3