Bckt 6/10/2011: ĐÀN BÒ ƯƠNG BƯỚNG?

6/10/2011:
ĐÀN BÒ ƯƠNG BƯỚNG
Xe đang ngon trớn, chạy trong mưa
Kìa phía xa xa, những chú bò
Đủng đỉnh nhởn nhơ, trên quốc lộ
Bo...ò, bo...ò, gọi bạn, tiẽng xa đưa
Con vàng, con trắng, con loang lổ
Con nhỏ, con to, cùng giỡn nô
Vội lắm, nhưng thôi, đành Stop
Vui vui ngắm cảnh, lúc đang chờ
Levanm 45
3 câu trả lời 3