Khk 07/10/2014: DƯ ÂM TRUNG THU (Ký)?

07/10/2014: DƯ ÂM TRUNG THU (Ký) Thế là tháng tám, đã qua đi Cái tháng trung thu, thật diệu kỳ Nô nức từ: Trung tuần tháng bảy Dư âm tháng chín, vẫn còn ghi Đèn lồng thấp thoáng, còn đâu đó Bánh ngot, bánh chay, hạn cối kỳ Hôm nay âm lịch, đầu tháng chín Trung thu: Hương sắc, vẫn hoài vi Ngày 24/9/2014 Giangsơn hiển thị thêm 07/10/2014:
DƯ ÂM TRUNG THU (Ký)
Thế là tháng tám, đã qua đi
Cái tháng trung thu, thật diệu kỳ
Nô nức từ: Trung tuần tháng bảy
Dư âm tháng chín, vẫn còn ghi
Đèn lồng thấp thoáng, còn đâu đó
Bánh ngot, bánh chay, hạn cối kỳ
Hôm nay âm lịch, đầu tháng chín
Trung thu: Hương sắc, vẫn hoài vi
Ngày 24/9/2014
Giangsơn
3 câu trả lời 3