Vui lòng dùng tiếng việt đi.Chung thuỷ, trung thành để được??

5 câu trả lời 5