Cho biểu thức x^2+ 7y^2 +4x -10y- 2xy = 0 Phân tích thành nhân tử hộ tớ đê các bác. Bài này đứa e nó hỏi mà lâu quá rồi tớ quên cmn toán?

5 câu trả lời 5