ì cho dễ hiểu ta? khi mà nó muốn hỏi nó mua cái này có ok không ấy. Ai good enlish bày với?

4 câu trả lời 4