15 phút vật lí mik làm chỉ đc 3,5 liệu nó có thể kéo lên đc ko ?? Nó có kéo điểm trung bình cả năm mình xuống ko ?

8 câu trả lời 8