Làm thế nào để bít người bạn đơn phương cũng thích bạn mà 2 người chưa bao giờ nói chuyện?

Làm thế nào để bít người bạn đơn phương cũng thích bạn mà 2 người chưa bao giờ nói chuyện??
6 câu trả lời 6