Mình câu dây nguội vào phòng kế bên đồng hồ mình chạy không vậy?

3 câu trả lời 3