Mình câu dây nguội vào phòng kế bên đồng hồ mình chạy không vậy?

4 câu trả lời 4