Buồn cô đơn chán nản quá tại sao tại sao lại đối xử với tôi như vậy?

chưa từng có người yêu thật sự đúng nghĩa..có lẽ trên thế gian này phụ nữ là lừa dối
5 câu trả lời 5