Hoá hoá đây ạ!!!?

Có 2 cốc thuỷ tinh, mỗi cốc đựng 150ml ( lấy dư ) cho vào cốc thứ nhất 4.2g CaO cốc thứ 2 10.65g P2O5
So sánh nồng độ mol của dung dịch sau phản ứng
5 câu trả lời 5