Tìm m để hs y=x^3+3x^2+mx+m-2có cực đại và cực tiểu?

Bạn nào giỏi toán làm giúp mk vs
5 câu trả lời 5