Với giá trị của nào của m thì hs y=x^4+2mx^2+m^2=m có 3 điểm cực trị?

Giúp mk vs
4 câu trả lời 4