Tôi nhục quá mọi người ơi, tôi là nam 27 tuổi mà tôi sợ đi xe máy, mọi người sĩ nhục tôi đi?

Cập nhật: Chị tôi là người hạnh phúc nhất thế giới, lúc nào chị ấy cũng cười, chị ấy hạnh phúc như đức Phật vậy, ai muốn hạnh phúc và vui vẻ, cười suốt ngày như chị ấy thì liên hệ: facebook.com/heosuavuive.bui nhé
5 câu trả lời 5