K5ct 7/10/2013: THƯƠNG TIẾC “CÂY ĐẠI THỤ”?

7/10/2013: THƯƠNG TIẾC “CÂY ĐẠI THỤ” Không gian lã trã, hạt mưa rơi Lặng trữu lòng tôi, thương tiếc người Đại thụ của “Rừng cây” cách mạng “Cây tùng, cây bách” giữ biển khơi Là tia chớp giật, trong giông tố Là ánh bình minh, buổi sớm mai Nhận được hung tin: Người đã mất Lệ tràn, nấc nghẹn, hạt mưa rơi Ngày... hiển thị thêm 7/10/2013:
THƯƠNG TIẾC “CÂY ĐẠI THỤ”
Không gian lã trã, hạt mưa rơi
Lặng trữu lòng tôi, thương tiếc người
Đại thụ của “Rừng cây” cách mạng
“Cây tùng, cây bách” giữ biển khơi
Là tia chớp giật, trong giông tố
Là ánh bình minh, buổi sớm mai
Nhận được hung tin: Người đã mất
Lệ tràn, nấc nghẹn, hạt mưa rơi
Ngày 7/10/2013
Minhle989
3 câu trả lời 3