Tác phẩm nào sau đây được lấy tên dua theo truyện ngắn của gogol?

A. Chuyện cũ viết lại
B. Nhật ký người dien
C. Những người khôn khó
D. Chiến tranh và hoà bình
5 câu trả lời 5