Em cần tìm 1 mv hàn quốc?

Phần mở đầu 1 nữ sát thủ bắn chết người đàn ông. Về sau cô này quen một cô bé, 2 người làm bạn một thời jan thì cô sát thủ nhận ra người cô giêt lúc đó là cha cô bé này. Cuối cùng cô này tự sát.
5 câu trả lời 5