Có thể tăng Biên độ góc anfa và khối lượng đến bao nhiêu? Vì sao? Câu hỏi bài thực hành số 1 vật lí 12?

4 câu trả lời 4