Toi đang yêu đơn phương 1 người, nhưng người ta cũng để ý đến tôi, nhưng tiếc người ta có người yêu rồi. Tôi phải chứng minh như nào ?

7 câu trả lời 7