Tại sao đồng bằng Miền Trung không được bồi tụ Phù sa như Đồng bằng sông Hồng. Trả lời giúp em ạ :(?

6 câu trả lời 6