Nếu giữa hai người bạn đều quan tâm đến bạn, nhưng bạn chỉ đc chọn một người. Thì nên chọn như thế nào? Mong mọi người cho nhận xét đi ạ?

10 câu trả lời 10